Lesnícky skanzen sa nachádza vo Vydrovskej doline asi 1,5 kilometra od Čierneho Balogu. Živé prírodné múzeum približuje hodnoty lesa a význam lesníckej práce v ňom. Vybudoval ho štátny podnik LESY SR. Na viac ako štvorkilometrovom „chodníku lesného času“ sa turisti zoznámia s hospodárením v lese, s lesnou históriou, technikou, náradím, spoznajú obyvateľov lesa i umelecké diela, ktoré zrodil les. Budovanie skanzenu nie je ukončené. Každý rok pribúdajú nové exponáty.

PRÍSTUP
Prístup: Autom, autobusom (zastávka pri strelnici), vláčikom i pešo Náučným chodníkom o histórii obce Čierny Balog. Náučný chodník začína pri obecnom úrade a končí na parkovisku pri skanzene. Lístky na čiernohronskú železničku sa zakupujú v pokladni ČHŽ alebo priamo vo vláčiku.

UPOZORNENIE
Podrobná prehliadka lesníckeho skanzenu pri jeho dnešnej rozsiahlosti trvá takmer celý deň. Je preto dobré s tým počítať pri plánovaní návštevy, v opačnom prípade si môžete vybrať niektorú z kratších trás, ktoré sú na informačnom panely pri vstupe/pokladni skanzenu. Obuv síce nemusí byť do náročného terénu, ale vhodná je pevnejšia športová obuv a výbava do dažďa. Rodiny s detskými kočíkmi si však tiež nájdu vhodnú trasu – po asfaltovej ceste.

VSTUPNÉ
Vstupné je chápané ako symbolické vyjadrenie podpory lesu – pre žiakov a študentov v skupinách (triedach) je 1,00 € a pre dospelých 2,00 €. Vstupné neplatia dôchodcovia, deti do 6 rokov, zdravotne postihnutí a nevyhnutný pedagogický dozor ZŠ. Kultúrne poukazy sa pri platbe vstupného do lesníckeho skanzenu využiť nedajú. Hromadné návštevy skanzenu bez osobitných nárokov na sprievodcu alebo program pre deti netreba vopred nahlasovať.

OTVÁRACIE HODINY
Sezóna trvá od 1. 5. do 30. 9. V tom čase je otvorená turistická informačná kancelária aj múzeum (horáreň) a platí sa vstupné.
Areál Lesníckeho skanzenu nie je oplotený  a preto v mimosezónnom období, pokiaľ to dovolí charakter najmä zimného počasia, je stále možnosť jeho prehliadky. Táto možnosť je ale ochudobnená o viaceré exponáty, prenesené na zimu do depozitára. Tiež horáreň – múzeum je mimo sezóny trvale uzatvorená.
TIK:
9.00 – 15.00 h. (máj, september)
9.00 – 17.00 h. (jún – august)

Podľa potreby môže byť otvorený aj dlhšie.

Múzeum (horáreň):
10.00 – 15.00 h. (máj, september)
10.00 – 17.00 h. (jún – august)

Hlavná stránka Lesníckeho skanzenu
Fotogaléria